Malalties i tractaments

Tot seguit, us presentem les diferents malalties i tractaments que tractem a la Fundació.

Infecció de transmissió sexual produïda pel treponema pallidum que penetra en l'organisme a través de les mucoses intactes o de petites lesions de l'epiteli.
La Malaltia de la Peyronie (ELP) és un procés benigne de causa desconeguda caracteritzat per l'aparició d'una banda fibrosa a la túnica albugínia dels cossos cavernosos del penis.
La infertilitat es defineix com la incapacitat d'una parella d'aconseguir gestació a terme després de més d'un any sense utilitzar cap mètode contraceptiu i mantenint relacions sexuals normals.
Altres noms: Andropausa, climateri masculí, síndrome d’ADAM (Androgen Deficiency Aging Male), Síndrome de PADAM (Partial Androgen Deficiency Aging Male), Síndrome de LOH (late-onset hypogonadism in male) y Síndrome de SLOH (symptomatic late-onset hypogonadism)
És una infecció de transmissió sexual (ITS) persistent causada pel virus de l'herpes simple (VHS).
És una infecció de transmissió sexual causada pel germen Neisseria gonorrhoea. Afecta principalment a la uretra (conducte de l'orina), al coll de la matriu, a l'anus o a la orofaringe.
L’ejaculació prematura o precoz es la que es produeix abans, durant o immediatament després de penetrar, provocant que el coit sigui tan curt que produeix insatisfacció en la parella.
La crioteràpia és un tractament que consisteix en la destrucció de lesions cutànies mitjançant l'aplicació de fred. Es realitza de forma ambulatòria i el seu risc és mínim.
Les berrugues genitals són la infecció de transmissió sexual més freqüent. Són proliferacions benignes en la seva majoria degudes a la infecció pel Virus del Papil•loma Humà (VPH).
És una infecció de transmissió sexual (ITS) causada pel bacteri Chlamydia trachomatis (serotips DK).

Pàgines

Notícies

Esdeveniments